VÌ MỘT NỀN
NÔNG NGHIỆP
THỊNH VƯỢNG

Đại Hưng Thăng tin rằng một nền nông nghiệp chỉ có thể thịnh vượng nếu như sản phẩm nông nghiệp tạo ra ngày càng tăng lên về mặt chất lượng thay vì chỉ tập trung vào số lượng như trước đây.

Bằng việc nghiên cứu, cung cấp những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón chất lượng, được lựa chọn kỹ lưỡng với giá thành phải chăng, chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự thịnh vượng của nước nhà.

Xem thêm
Năm hoạt động

2012

Năm hoạt động
Khách hàng

20,000+

Khách hàng
Tỉnh thành

45

Tỉnh thành

SẢN PHẨM NỔI BẬT

THUỐC TRỪ SÂU MEDOPAZ - DẦU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA

Chi tiết sản phẩm
THUỐC TRỪ SÂU MEDOPAZ - DẦU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA

PHÂN VI LƯỢNG - LP-BO SỮA BO USA APC

PHÂN VI LƯỢNG - LP-BO SỮA BO USA APC

Chi tiết sản phẩm
PHÂN VI LƯỢNG - LP-BO SỮA BO USA APC

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - SIN100 APC

Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - SIN100 APC
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - AGR100 APC
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - AGR100 APC
PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG - VITA100 APC
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG - VITA100 APC
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC VINACAL K-HUMATE APC HULK ROOT
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC VINACAL K-HUMATE APC HULK ROOT
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - TIN BOR APC
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - TIN BOR APC
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - TIN BOR APC (LÚA)
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - TIN BOR APC (LÚA)
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - DHT ROOTS BTC RA RỄ CỰC MẠNH
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - DHT ROOTS BTC RA RỄ CỰC MẠNH
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - VINACAL K-HUMATE APC SIÊU MÍT
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC NPK - VINACAL K-HUMATE APC SIÊU MÍT
PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG - VITA100 APC VITAMIN B1-B2-B6
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ NPK CÓ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG - VITA100 APC VITAMIN B1-B2-B6
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - AGR100 APC
Chi tiết sản phẩm
PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK - AGR100 APC

SẢN PHẨM MỚI

PHÂN BÓN GỐC SINH HỌC - APC ORGANIC 68

Cung cấp các chất dinh dưỡng để giúp cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp cây tăng khả năng ra hoa, giảm stress (cây bị ức chế), tăng sức chống chịu.

PHÂN BÓN GỐC SINH HỌC - APC ORGANIC 68
PHÂN BÓN GỐC SINH HỌC - APC ORGANIC 68